Japonia coraz bliżej opracowania rewolucyjnej metody oczyszczania ścieków

Japończycy pracują nad technologią oczyszczania ścieków z wykorzystaniem bakterii Geobacter. Gatunek ten nazywany jest „mikrobiologicznym ogniwem paliwowym”i może samoistnie wytwarzać energię elektryczną. Technologia rodzi nadzieje na znaczną oszczędność energii w oczyszczaniu ścieków.

Instalacje oczyszczania ścieków mogą korzystać z tego źródła energii dla własnych potrzeb. Oznacza to, że mikroorganizmy Geobacter zużywają mniej energii dla siebie. W wyniku tego, nie namnażają się tak intensywnie, pozostawiając mniej osadu i tworząc jeszcze większe oszczędności energii w procesie utylizacji, a ponieważ nie potrzebują tlenu, dodatkowe, energochłonne napowietrzanie nie jest już konieczne.

Naukowcy szacują, że ich technologia może zmniejszyć energię potrzebną do oczyszczania ścieków o 80% w porównaniu ze sposobem konwencjonalnym.

Planowane zakończenie projektu nastąpi w marcu, a oczekiwana komercjalizacja technologii ma nastąpić w ciągu trzech lat. Zanim to się stanie, naukowcy muszą opracować technologię masowej produkcji specjalnych elektrod, ich powiększenie, poprawę efektywności wytwarzania energii oraz ustalić metody konserwacji. Testy technologii na szeroką skalę nie zostały jeszcze wdrożone, jednak rezultaty dotychczasowych prac są bardzo zadowalające, a efekty i wysoka skuteczność zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

 

Źródło: igwp.org.pl